Lemur – Mein bester Freund

Regie: Lemur
Kamera: Lemur, Nils Bunjaku, Peter Schings
Schnitt: Johannes Plank
Bodymountkonstruktion und Kreativpunchingball: Käptn Peng
Projektionen: Jett Strauss
Colourgrading: Bowcouleur
Studio+verhübschung: Peter Schings
Produktionsassistenz: Nils Bunjaku, Solweig de Barry
Maske: Kathleen Kelly

https://www.facebook.com/lemurmusik
http://kreismusik.de/